fuzja I ż I, DCMs. ~zji; lm D. ~zji (~zyj)

«ręczna broń palna z długą lufą, zwykle myśliwska; strzelba»
Strzelać z fuzji. 
fr.


fuzja II ż I, DCMs. ~zji; lm D. ~zji (~zyj)

«połączenie (się) stronnictw politycznych, przedsiębiorstw handlowych, towarzystw akcyjnych itp.»
Dokonać fuzji.
Doszło do fuzji. 
z łc.
eFUZJA
efuzja ż I, DCMs. ~zji; lm D. ~zji (~zyj)

geol. «wylew, np. magmy, lawy»

Δ techn. Efuzja gazu «molekularne przemieszczanie się gazu, wywołane gradientem ciśnienia gazu wynikającym z gradientu temperatury»
łc.